Home

Belangstelling voor Israel in al zijn aspecten vanuit zijn oerhistorie tot op heden op te wekken en levend te houden, en de banden die op zo velerlei gebied bestaan tussen enerzijds Nederland en het Nederlandse volk en anderzijds Israel en Israelische volk nauwer aan te halen en te verstevigen.

De vereniging wil met haar activiteiten Bijdragen aan begrip voor Israel in haar voortdurende strijd om veilig te kunnen leven binnen erkende grenzen.

De verenging steunt oprechte inspanningen voor de vrede en het kweken van wederzijds begrip. Waar mogelijk steunt zij vreedzame acties van verwante joodse en niet-joodse organisaties in de strijd tegen antisemitische tendensen en pogingen tot delegering van de staat Israel.

De doelstellingen zijn gelieerd aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël CiDi. 

Contact: info@gni-urk.nl


Secretaresse Mevrouw G. Post Frankenma 
Voorzitter A. Romkes 
Penningmeester P. Pasterkamp 

Ida Bos    Hulp  Secretaresse 
L. Kramer  Zalen en Vergadering Regelaar